Zmiany w organizacji ruchu | Ocean Lava Triathlon Polska

Zmiany w organizacji ruchu

17 sierpnia

Zamknięcie trasy kolarskiej w godzinach 7.00 – 17.00
Zamknięcie trasy biegowej w godzinach 7.00 – 22.00

18 sierpnia

Zamknięcie trasy kolarskiej w godzinach 9.30 – 12.30
Zamknięcie trasy biegowej w godzinach 9.30 – 13.30

Przebieg trasy kolarskiej:

Podczas sobotnich zmagań uczestnicy będą poruszali się fragmentem zamkniętej dla ruchu kołowego drogi prowadzącej z Borówna do miejscowości Pauliny gdzie będzie znajdowała się nawrotka, następnie do miejscowości Nekla. Kolejnym etapem będzie przejazd do Kotomierza i nawrót w kierunku Bydgoszczy. Dalej ulicą Kotomierską do ulicy Bydgoskiej następnie ulicą Słowackiego do ulicy Jeździeckiej. Dalej ulicą Jeździecką do ulicy Gdańskiej, która na czas zawodów będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Zawodnicy kierują się do stadionu Zawisza, przed którym zlokalizowana będzie nawrotka.

Do wyżej wymienionej trasy dochodzi zamknięcie ulicy Rekreacyjnej przy skrzyżowaniu z ulicą Gdańską, ulicy Konnej oraz ulicy Hipicznej.

Zawodnicy w zależności od dystansu pokonają dwie lub cztery pętle.

Niedzielne zmagania różnią się tym, że ulica Gdańska będzie przejezdna w kierunku Osielska przez cały czas trwania zawodów. Pozostałe ulice zgodnie z sobotnim harmonogramem.

Przebieg trasy biegowej

Trasa biegowa odbywa się po wybiegnięciu ze stadionu Zawisza zachodnim chodnikiem w kierunku ulicy Rekreacyjnej, następnie częścią chodnika od strony Lasu Myślęcińskiego do wysokości pętli autobusowej. Następnie przez mostek do ulicy Konnej .Częścią ulicy Konnej do ulicy Hipicznej. Ulicą Hipiczną do ulicy Rekreacyjnej i powrót do Stadionu Zawisza.

Chodnik zachodni na odcinku wyjazd ze Stadionu – ulica Rekreacyjna będzie zamknięty dla ruchu pieszo-rowerowego. Ruch pieszych i rowerów powinien odbywać się chodnikiem wschodnim.

Objazd dla aut

W związku z koniecznością przeprowadzenia częsci zawodów ulicą Gdańską sobotni ruch aut w kierunku Bydgoszcz – Osielsko i w kierunku przeciwnym musi odbywać się ulicą Armii Krajowej. Jeśli chodzi o niedzielną część zawodów to dopuszczony jest kierunek przejazdu z Bydgoszczy do Osielska ulicą Gdańska. Zaleca się jednak skorzystanie z ulicy Armii Krajowej.

W miejscowości Niemcz zaleca się korzystanie z ulicy Kolonijnej dla aut poruszających się z kierunku Maksymilianowa i Żołędowa oraz w kierunku przeciwnym. W miejscu tym będzie ruch kierowany przez funkcjonariuszy Policji.

Ulica Słoneczna prowadząca do ulicy Bydgoskiej w Żołędowie będzie ulicą bez przejazdu.

Jadąc od drogi krajowej DK25, Bożenkowa zaleca się skorzystanie z ulicy Głównej następnie Warsztatowej i ulicą Kopernika do ulicy Kolonijnej.

(c) 2008-2019 Triathlon Polska   |   wykonanie: sportsBRND.pl