Skip to content

Rezygnacja

 1. Podczas dokonywania rejestracji na Zawody Zawodnik może wybrać opcję „ubezpieczenia od rezygnacji” ze startu. Opcja ta uprawnia Zawodnika do otrzymania zwrotu 100% wartości wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w terminie i w sposób określony w pkt. 3 poniżej. Kwota zwrotu obejmie tylko wartość wniesionej opłaty startowej, nie obejmie zaś opłat za usługi, produkty i opcje dodatkowe (w tym opcję „ubezpieczenia od rezygnacji”) wykupione podczas rejestracji.
 2. Opłata za skorzystanie z opcji „ubezpieczenia od rezygnacji” wynosi 70 zł. Zostanie ona doliczona do kwoty opłaty startowej wygenerowanej w czasie rejestracji i powinna być razem z nią wniesiona na konto Organizatora.
 3. Chęć rezygnacji ze startu należy zgłosić Organizatorowi poprzez formularz znajdujący się poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2024 włącznie. Potwierdzeniem terminowego zgłoszenia rezygnacji będzie e-mail zwrotny wysyłany automatycznie na adres podany przez Zawodnika w formularzu rezygnacji.
 4. Po terminie określonym w pkt. 2 ewentualna rezygnacja ze startu wiązać się będzie z brakiem możliwości odzyskania opłaty wpisowej.
 5. W przypadku skorzystania z prawa do zmiany danych osobowych Zawodnika lub zmiany dystansu, opcja „ubezpieczenia od rezygnacji” obowiązuje nadal dla zmienionego dystansu lub osoby, na którą została przepisana opłata startowa.
 6. Nie ma możliwości wyboru opcji „ubezpieczenia od rezygnacji” po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty startowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REZYGNACJI ZE STARTU

  Imię (pole wymagane)

  Nazwisko (pole wymagane)

  Data urodzenia (pole wymagane)

  E-mail podany w czasie rejestracji (pole wymagane)

  Rezygnuję z dystansu:

  IM1/2 IMSPRINT

  * Przesyłając niniejsze zgłoszenie, oświadczam, iż rezygnuję ze startu w zawodach Triathlon Polska 2023

   

  (c) 2008-2024 Triathlon Polska   |   wykonanie: sportsBRND.pl