Opłaty startowe

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE (do 31.07.2017):

 • dystans pełny: 550 zł
 • dystans 1/2: 450 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 800 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 750 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 350 zł

Opłatę startową należy wnosić poprzez system płatności elektronicznych udostępniany po rejestracji.

Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwości przepisania pakietu określone są w Regulaminie imprezy.

Pełna tabela wysokości opłat startowych:

do 31.12.2016:

 • dystans pełny: 390 zł
 • dystans 1/2: 290 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 600 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 550 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 200 zł

1.01.2017 – 30.04.2017:

 • dystans pełny: 450 zł
 • dystans 1/2: 350 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 700 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 650 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 300 zł

1.05.2017 – 31.07.2017:

 • dystans pełny: 550 zł
 • dystans 1/2: 450 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 800 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 750 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 350 zł

po 31.07.2017:

 • dystans pełny: 700 zł
 • dystans 1/2: 700 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 1000 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 950 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 450 zł