Opłaty startowe

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE (po 1.08.2018):

 • dystans pełny: 700 zł
 • dystans 1/2: 700 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 1000 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 950 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 450 zł

Opłaty startowe należy wnosić poprzez system płatności elektronicznych dostępny w czasie rejestracji.

Organizator ma prawo ustalić dodatkowe progi i terminy obowiązywania opłat promocyjnych.

Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwości przepisania pakietu określone są w Regulaminie imprezy.

Opłaty za licencje Polskiego Związku Triathlonu (których posiadanie jest obowiązkowe dla wszystkich zawodników startujących w Zawodach)  dostępne są na stronach PZTri (www.triathlon.pl).

Pełna tabela wysokości opłat startowych:

1.11.2017 – 31.12.2017:

 • dystans pełny: 420 zł
 • dystans 1/2: 320 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 650 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 550 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 200 zł

1.1.2018 – 10.06.2018:

 • dystans pełny: 450 zł
 • dystans 1/2: 350 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 700 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 650 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 300 zł

11.06.2018 – 31.07.2018:

 • dystans pełny: 550 zł
 • dystans 1/2: 450 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 800 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 750 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 350 zł

po 1.08.2018:

 • dystans pełny: 700 zł
 • dystans 1/2: 700 zł
 • sztafeta – dystans pełny: 1000 zł
 • sztafeta – dystans 1/2: 950 zł
 • sztafeta młodzieżowa – dystans 1/2: 450 zł