Skip to content

Klasyfikacja Zespołowa

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w nadchodzącej edycji naszych zawodów, na dystansach IM oraz 1/2 IM prowadzona będzie specjalna KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA. Uwzględniane w niej będą wyniki osiągnięte przez zawodników zgłoszonych do startu w zawodach jako jeden zespół.

W roku 2022 zwycięski zespół dodatkowo wywalczy również tytuł OCEAN LAVA TEAM CHAMPION of the YEAR (Zespołowego Mistrza Cyklu Ocean Lava 2022)! Warto się zatem starać…

Zespół nie musi być oficjalnie funkcjonującym klubem sportowym i może zostać stworzony ad hoc na potrzeby Zawodów. Istotne jest, aby każdy Zawodnik Zespołu zaznaczył w czasie rejestracji (lub później, do momentu zamknięcia listy startowej, poprzez edycję danych w swoim profilu Zawodnika) opcję „Klasyfikacji Zespołowej”, a nazwa Zespołu podawana przez wszystkich jego członków była identyczna.

Zespół może składać się z dowolnej liczby Zawodników, jednak przy obliczaniu punktacji pod uwagę będą brane wyniki co najmniej 3 i co najwyżej 5 Zawodników startujących w wyścigach indywidualnych (na dowolnym z dwóch dystansów) oraz wyniki co najwyżej dwóch sztafet (również niezależnie od dystansu).

Zasady punktacji w Klasyfikacji Zespołowej

Dystans IM:

  • wyścigi indywidualne: punkty przyznawane są za miejsca 1-150 w Klasyfikacji Generalnej Kobiet oraz Mężczyzn  (oddzielnie dla każdej z nich), przy czym Zawodnik/Zawodniczka, który zajął/zajęła 1. miejsce uzyskuje 150 pkt., a każdy(a) kolejny(a) o 1 pkt mniej, aż do miejsca 150., za które przyznawany jest 1 pkt;
  • sztafety: punkty dla Zespołu przyznawane są za miejsca 1-10 osiągnięte w Klasyfikacji Generalnej Sztafet, przy czym za pierwsze miejsce w tej klasyfikacji przyznawane jest (danemu Zespołowi) 100 pkt., a za każde kolejne miejsce – o 10 pkt. mniej, aż do miejsca 10., za które przyznawany jest Zespołowi 10 pkt.

Dystans 1/2IM:

  • wyścigi indywidualne: punkty przyznawane są za miejsca 1-100 w Klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn, przy czym Zawodnik/Zawodniczka, który zajął/zajęła 1. miejsce uzyskuje 100 pkt., a każdy(a) kolejny(a) o 1 pkt mniej, aż do miejsca 100., za które przyznawany jest 1 pkt;
  • sztafety: punkty dla Zespołu przyznawane są za miejsca 1-10 osiągnięte w Klasyfikacji Generalnej Sztafet, przy czym za pierwsze miejsce w tej klasyfikacji przyznawane jest (danemu Zespołowi) 100 pkt., a za każde kolejne miejsce – o 10 pkt. mniej, aż do miejsca 10., za które przyznawany jest Zespołowi 10 pkt.

Zwycięzcą Klasyfikacji Zespołowej zostanie Zespół, który zdobył największą liczbę punktów, a kolejne miejsca przypadną Zespołom z mniejszą liczbą punktów, wg porządku malejącego.

(c) 2008-2024 Triathlon Polska   |   wykonanie: sportsBRND.pl