Triathlon Polska Sprint – zmiany!

Chcieliśmy poinformować, że zawody Triathlon Polska Sprint zostaną przeprowadzone tylko w formie no-drafting.

Więcej...