Opłaty startowe SPRINT

OPŁATY (Dystans sprint no-drafting):

  • do 28.02.2018: 120 zł
  • 1.03.2018 – 30.04.2018: 140 zł
  • 1.05.2018 – 31.07.2018: 160 zł
  • po 1.08.2018: 200 zł

Opłaty startowe należy wnosić poprzez system płatności elektronicznych dostępny w czasie rejestracji.

Organizator ma prawo ustalić dodatkowe progi i terminy obowiązywania opłat promocyjnych.

Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwości przepisania pakietu określone są w Regulaminie imprezy.